สพฐ. กลุ่มจังหวัดที่ 8 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวางแผนการประเมินและคัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อวางแผนการประเมินและคัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ประกอบด้วยเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่และลำพูน ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน