สพฐ. กลุ่มจังหวัดที่ 8 ประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.ธิดาจันทร์ ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ ได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. เป็นคณะกรรมการ ชุดที่ 13 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการแนวทางการ แนวทางการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 (ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน) ในปีนี้ สพฐ.ได้มอบให้ สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นศูนย์ประสานงานฯ ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน