สนามสอบฯ ครูผู้ช่วย สพป.เชียงราย เขต 1 วันที่สอง ภาพรวมโปร่งใส ท่ามกลางสายฝน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 อำนวยการและตรวจความเรียบร้อยการจัดสอบ ภาค ข ของวันที่ 2 ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวิชามาตรฐานความรู้ในเนื้อวิชาที่สอน(วิชาเอก) มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน และความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ภายในสนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 1 ใน 5 ของสนามสอบจังหวัดเชียงราย