สนามสอบครูผู้ช่วย สพป.เชียงราย เขต 1 ยังคงพร้อมเพรียง เข้มข้นคัดเลือกครูคุณภาพ

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธาน อ.ก.ค.ศ.สพป.เชียงราย เขต 1 รวมอำนวยการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เป็นวันที่สอง ในภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วยความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน ความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฎิรูปการศึกษาโดยยังคงมีผู้เข้าสอบจำนวน 184 คนจากผู้มีสิทธิ์สอบ 186 คน โดยการสอบในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 -25 มิ.ย.66 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย