ศูนย์สอบ สพป.ชร.1 เตรียมความพร้อมประชุมตัวแทนศูนย์สอบ O-NET รักษามาตรฐานระดับประเทศ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมตัวแทนศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ให้มีมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยให้ถือปฏิบัติในทุกขั้นตอน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย