วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เคารพรงชาติไทยและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ พร้อมดำเนินการตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หน้าเสาธง บริเวณ อาคาร 1 สพป.เชียงราย เขต 1ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย