ร่วมประชุมทางไกล รับนโยบายจุดเน้น สพฐ.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย