ร่วมประชุมทางไกลการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และบุคลกรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Z00M เพื่อรับฟังการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในด้านความปลอดภัย พาน้องกลับมาเรียน และ โรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายทรัพยากรร่วมกัน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย