รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมพร้อมชื่นชมโรงเรียนบ้านขัวแคร่นำนโยบาย สพฐ.รักการอ่าน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านต่อยอดการเรียนรู้ตามโครงการ สพฐ.รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน ชื่นชมในการนำนโยบายสู่การปฎิบัติได้อย่างส่งผลสำเร็จ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านขัวแคร่ ได้แก่ นายศุภสิทธิ์ ลือชา ผอ.ร.ร.บ้านขัวแคร่ ในฐานะผู้ส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เรียน นางผ่องศรี โหตระกิต น.ส.นุชนารถ แสนศรี และน.ส.เจนจิรา หมูหล้า ครูผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมรวมถึงนักเรียนได้แก่ ด.ช.ธีรศักดิ์ สายเมือง ด.ช.กุลวัฒน์ แสงดี ด.ช.นพดล แสงดีที่ร่วมกันจัดทำหนังสือสามมิติ POP UP เล่านิทานเจ้าเสือน้อยยอดกตัญญู ณ ห้องสมุด โรงเรียนบ้านข้วแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย