มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสู้โควิด 6 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 195 ขวด มูลค่ากว่า 30,000 บาท ที่ได้รับบริจาคจากบริษัท ท็อปเท็น บิวตี้ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่าน มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ(ประเทศไทย) ก่อนส่งมอบให้กับ 6 โรงเรียน ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ในโครงการที่ได้ร่วมกับมูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ ได้แก่โรงเรียนบ้านกกน้อย โรงเรียนผาขวางวิทยา และสาขาห้องเรียนลอบือ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม โรงเรียนแม่มอญวิทยา โรงเรียนบ้านรวมมิตร โรงเรียนบ้านจะคือ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงรายสำหรับมูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ช (ประเทศไทย) หรือ Good Neighbors (Thailand) Foundation เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมสาธารณ์ประโยชน์นอกภาครัฐ ได้สนับสนุนโครงการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับเด็กชาติพันธุ์ ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงรวม 14 โรงเรียน ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ 3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2559