มอบป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการมอบป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ปีการศึกษา 2564 จำนวน 26 โรงเรียน ก่อนเข้าพิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์อีกครั้งณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย