มอบกียรติบัตรการพัฒนาครูปฐมวัย สร้างกำลังใจในการพัฒนาวิชาชีพ

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรสำหรับครูปฐมวัย ที่เข้ารับการพัฒนาส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเทศซอรี(Montessori) ในบริบท สพฐ.จำนวน 23 ราย ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย