#พุุธเช้าข่าว สพฐ. 16/65

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2565 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แนวทางการจัดการเรียนรู้ จาก สพฐ. เพื่อดำเนินกาพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย