พิจารณาจัดสรร 3 อัตรา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับจัดสรร ฯ จาก สพฐ. งวดที่ 1 จำนวน 3 อัตรา ให้กับสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย