พสน.สพป.ชร.1 ร่วมออกตรวจจัดระเบียบสังคมบูรณาการระดับจังหวัด จัดระเบียบสังคม ป้องกันโควิด-19

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในสังกัด กว่า 20 นายร่วมออกตรวจจัดระเบียบสังคมบูรณาการระดับจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมและกรป้องกันการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆ โดยเริ่มปล่อยแถว ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จังหวัดเชียงราย