ผู้ว่าฯ Kick off ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด -19 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย บูรณาการหลายภาคส่วนรณรงค์ฉีดให้เด็ก 5-11 ปี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี นพ.ภุชงค์ ชื่นชม รองฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด -19 เด็กอายุ 5-11 ปี Kick of โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(พื้นที่สันต้นเปา) จำนวน76 ราย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1โดย บูรณาการหลายภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ ก่อนที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเด็กนักเรียนในโรงเรียน ต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ดร.อภิวัฒน์ ศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการ Kick off ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด -19 นักเรียนในครั้งนี้ ณโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ก่อนที่คณะทำงานได้เดินทางไปรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

สำหรับประเทศไทยได้ให้บริการวัคซีนโควิด 19 มาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อป้องกันควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและส่งผลกระทบ ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว การให้วัคซีนเพื่อเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประชากรจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญ ในการตอบโต้การระบาดและนำพาประเทศให้พ้นจากวิกฤติการระบาดของโรค โดยในระยะแรก ได้ให้วัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ที่มี อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีการขยายกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนไปยังผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม วัคซีนโควิด 19 ได้ผ่านการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ โดยได้มี การขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี และได้รับการ ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งประเทศไทย ได้มีแผนจัดหาวัคซีนดังกล่าว เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพ