#ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายฯ สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่อ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย