ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ตรวจสนาม สอบฯ ครูผู้ช่วย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการจัดสอบจังหวัดเชียงราย สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)และโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ที่ดำเนินการสอบ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีตามหลักเกณฑ์ที่ทางก.ค.ศ. วางระเบียบไว้ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับจังหวัดเชียงรายมี 5 สนามสอบผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 4,262 คน