ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจสนามสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการจัดสอบจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พร้อมร่วมกันตรวจเยี่ยม 4 สนามสอบ ที่ได้ดำเนินการจัดสอบวันแรก ภาค ก ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ของสนามสอบ(โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์) สนามสอบโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สนามสอบโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีตามหลักเกณฑ์ที่ทางก.ค.ศ. วางระเบียบไว้ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับจังหวัดเชียงรายมี 5 สนามสอบผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 4,262 คน