ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เยี่ยมชมการค้าปลีกในรูปจำลอง 7-ELEVEN โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม การดำเนินกิจกรรม การค้าปลีกในรูปจำลอง 7-ELEVEN ของโรงเรียนบ้านดู่โดยตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (School Enterprise) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน โดยส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ คอนเน็กซ์อีดี บริษัท ซี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการเข้าเรียนตรงเวลาเนื่องจากนักเรียนไม่ได้ทานอาหารเช้าเนื่องจากบางส่วนรีบมาเล่าเรียน โดยมีนายสุทธิพงษ์ ทะระมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย