ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มโรงเรียนนางแล

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนนางแล จำนวน 5 โรงเรียน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มโรงเรียนนางแล โดยมีนายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านนางแล ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย