ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ลงนามมอบหมาย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการศึกษาในพื้นที่

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ลงนามบันทึกในการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมคิด อุดปิน นายพิสิฐ ไชยชนะ และดร.สุธีรัตน์ อรีเดช ในลำดับการปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 การกับกำกับดูแลกลุ่มต่างๆในสำนักงาน และพื้นที่รับผิดชอบโรงเรียนในระดับคลัสเตอร์ ณ ห้องทำงาน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย