ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน RBS

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้กำลังใจคณะศึกษานิเทศก์ที่รับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Supervision : RBS) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และมีนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน วิทยากรโดย นายโสภณ จุโลทก ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย