ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบนโยบายกลุ่มนิเทศฯ วางแผนนิเทศ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ในยุคโควิด-19

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานฯ และนายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมพร้อมมอบนโยบายให้กลุ่มนิเทศฯ เพื่อการวางแผนการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ การวางแผนการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย