ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พบปะและมอบโอวาท ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 19 ราย

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบโอวาทให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มาบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564 จำนวน 19 ราย ที่ได้มาจัดทำทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ. 16 ก่อนส่งตัวครูผู้ช่วยไปรายงานตัวที่โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการบรรจุ ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย