ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในฐานะประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Video เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เขต 2 และ สพม.น่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย