ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ มอบนโยบาย สพฐ. เรียนดี มีความสุข

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายอภิปราย โสภายิ่ง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 อย่างปลอดภัย ชุดที่ 12 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ มอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) “เรียนดี มีความสุข” และเน้นย้ำแนวทาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ และด้านคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย