ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมรับการเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมรับการเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นางมาลินี นันต๊ะรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตรวจเยี่ยมความของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์ พร้อมชี้แนะและเติมเต็มความพร้อมในการรับการประเมินฯเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน พร้อมมอบแนวคิด โดยมีนายระดับ ตาเต ผอ.โรงเรียน นำผู้บริหาร ครูหัวหน้าสายชั้น ป.1-ป.6 และคณะครูระดับปฐมวัย ร่วมกันให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ ร.ร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย