ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันต้นขาม

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม นิเทศก์ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม ให้กำลังใจผู้บริหารครูที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนทั้งหมด 60 คนระดับประถม 43 คน ระดับอนุบาล 17 คนครูสายผู้สอน 5 คน ธุรการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คนไม่มีนักการภารโรงซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้จัดซื้อกระเป๋านักเรียน/ชุดพละ/ชุดพื้นเมืองให้นักเรียนทุกคนเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยมีนางพัชรินทร์ ปิจมิตร ผอ.โรงเรียนให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษา ณ ร.ร.บ้านสันต้นขาม ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย