ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม 3 โรงเรียนในตำบลดอยลาน

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า การบริหารงานโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ของโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งเกลือ โรงเรียนบ้านโป่งช้าง และโรงเรียนดอยลานพิทยา ก่อนจะชี้แนวนโยบาย สพฐ อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นการมีทักษะและกิจกรรมภาคปฎิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนมีอารมณ์ดีร่าเริง เป็นคนดีมีคุณธรรม ปลูกฝังความเป็นชาติ ณ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย