#ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหม้อ มอบแนวคิด “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม”

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า การบริหารงานโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองหม้อ มอบแนวคิดเพิ่มเติม “วิชาการเด่น เน้นส่งเสริมคุณธรรม” โดยมีว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูวิชาการร่วมให้การต้อนและนำเสนอข้อมูลโรงเรียน ณ ร.ร.บ้านหนองหม้อ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย