ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่มอญวิทยา มอบนโยบายโรงเรียนปลอดภัย น่าอยู่ น่ายล เน้นการอ่านออกเขียนได้และทักษะชีวิต

วันที่ 14 มกราคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญล้อม โสภาพรมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า การบริหารงานโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่มอญวิทยา มอบนโยบาย “โรงเรียนปลอดภัย น่าอยู่ น่ายล” และเน้นการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะชีวิต และกล้าแสดงออก โดยมีนายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมให้การต้อนและรับมอบนโยบาย ณ ร.ร.แม่มอญวิทยา ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย