ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านดอยงาม แนะให้นำดนตรี ศิลปะ สร้างจุดเด่นของโรงเรียน

เดือนวันที่ 24 มกราคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิฯ อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ให้กับ นางอัญชิษฐา ตนภู ผอ.โรงเรียนบ้านดอยงาม แนะให้นำศิลปะและดนตรีสร้างจุดเด่นให้กับโรงเรียน ณ ร.ร.บ้านดอยงาม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย