ประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงกลาง

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย และ นายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ให้กับ น.ส.พรสวรรค์ ทวีสัวัสด์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงกลาง ณ ร.ร.บ้านเวียงกลาง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย