ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 /2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์  ธรรมลังกา  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 /2564 โดยมี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2-4  ผอ.สพม.เชียงราย และผอ.สนง.ธกส.เชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารเงิน หมุนเวียนฯ ณ ห้องประชุมพวงชมพู  สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย