ประชุม ก.ต.ป.น. เร่งตั้งอนุกรรมการฯ ร่างเครื่องมือและปฎิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาในพื้นที่

วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (อ.ก.ต.ป.น.) ร่างเครื่องมือและปฎิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย