ประชุมเตรียมรับนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1 ปี 66 สร้างโอกาสเข้าศึกษาอย่างยุติธรรม

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปีการศึกษา 2566 ให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสเป็นธรรม บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย