ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน เพื่อพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานเปิดการปชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามตำแหน่งและวิทยฐานะ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวนกว่า 130 คน พร้อมทั้งถ่ายทอดสัญญาณทางระบบออนไลน์ไปถึงคณะครู 102 โรงเรียน ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 เพื่อให้ส่งผลไปถึงผู้เรียน มุ่งพัฒนาวิชาชีพ โดยมีการประเมินที่ไม่ซับซ้อนและ เป็นธรรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยการสนับสนุนของสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 1 ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา อ.เมือง จ.เชียงราย