ประชุมเชิงปฎิบัติการ ว PA ผู้บริหารโรงเรียนพื้นที่อำเภอเวียงชัย

วันที่ 24 ก.พ 2565 ด5.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (วPA) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเวียงชัย โดยมี ศน.เพ็ญศรี เตชนันท์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย