ประชุมฯศูนย์สอบ O-NET สพป.เชียงรายเขต 1 เตรียสอบพเพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ตัวแทนศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 1 คณะกรรมการการจัดสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมร้านอาหารแม่พิมพ์ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย