ประชุมออนไลน์ปฏิบัติการครูปฐมวัย สร้างรอยเชื่อมต่อการจัดการศึกษาเด็ก ป.1

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและพบปะครูผู้สอนระดับปฐมวัย สพป.เชียงราย เขต 1 ในการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัยในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การสร้างรอยเชื่อมต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการสร้างรอยเชื่อมต่อ การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนางปฤษณา ดำรงศ์ชีพ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นวิทยากร ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย