ประชุมออนไลน์การจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครู ในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 โรงเรียนและผู้ที่สนใจ ถ่ายทอดและส่งสัญญาณ จากห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย