ประชุมสัญจร ประธานกลุ่มโรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 1 สร้างความปลอดภัยในโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน

วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย พบปะชี้แจง มอบนโยบายแนวทางการบริหารการศึกษาในการประชุมสัญจร ประธานกลุ่มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำเดือนเมษายน 2564 เน้นความปลอดภัยในโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตพร้อมใช้ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการใช้จ่ายงบประมาณของทุกโรงเรียน โดยมีนายดำเนิน บาลสุข ผอ.ร.ร.ห้วยพลูพิทยา สถานที่จัดประชุม และคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย