ประชุมสะท้อนผลการนำหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นไปใช้

วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้แนวคิดในการประชุมคณะทำงานเพื่อสะท้อนผลการนำหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นไปใช้ เพื่อจัดทำคู่มือและสื่อในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน 102 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย