ประชุมพิจารณาวิเคราะห์ กลั่นกรอง ความสำคัญและจำเป็นโครงการอาหารกลางวัน แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นโรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย