ประชุมตรวจสอบข้อมูล จัดทำรายละเอียดนำเสนอบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ฯ ให้ความเห็นต่อ กศจ.เชียงราย พิจารณา

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง เพื่อให้ความเห็นต่อ กศจ.เชียงราย พิจารณาอนุมัติ ภายหลังจากที่ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสพม.เชียงราย จ.เชียงราย