ประชุมชี้แจง เตรียมสอบ RT เด็ก ป.1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมออนไลน์ในการชี้แจงการดำเนินการสอบความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้คณะกรรมการระดับสนามสอบทุกสนามสอบ สังกัด สพป.ชร.1 สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสังกัดอุดมศึกษา จำนวน 105 โรงเรียน ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย