ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

วันที่18 พฤศจิกายน 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ตามโครงการ สพท.ต้นแบบ : วิถีไทย วิถีครอบครัว สู่การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบ Active Learning ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ให้กับครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 102 โรงเรียน เพื่อเป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย