ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี(Montessori) ระดับภาคเหนือ ออนไลน์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1  ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ วิทยากร เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี(Montessori)  บริบท สพฐ. ระดับภาคเหนือ  ออนไลน์ เพื่อร่วมกันกำหนดให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ จากต้นทางได้แก่ สพป.เชียงราย เขต 1 ไปยังโรงเรียนอนุบาลนางแล และโรงเรียนเครือข่าย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 โดยใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย