ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 40 คน ให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาการกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอนในสถานศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1-40 คน จำนวน 5 โรงเรียน 1 โรงเรียนสาขา และ 1 ห้องเรียนสาขา ให้มีความเหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คืนครู่สู่ห้องเรียน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย